تبلیغات
معماری و دكوراسیون داخلی معماری و دكوراسیون داخلی - کنتراست در معماری
 

کنتراست در معماری

نویسنده: سحر خیری

 افتتاح مدرسه Zollverein

کازویو سجیما + ریو نیشیزاوا (SANAA)

هدف ما دست یافتن به شفافیت بتن بود.

مدرسه طراحی Zollverein اولین ساختمان جدید در محله قدیمی معدن زغال سنگ Zollverein است، جائیکه در سال 2001 از طرف یونسکو "میراث دنیا"( World Heritage) نامگذاری شد.

"ما قصد داشتیم یک ساختمان ساده مکعبی طراحی کنیم که تعریف ساختمانهای زیستی همگون با سایت باشد."ساختمان از یک ساختار پوسته ای مکعب شکل به ابعاد 35*35*35 تشکیل شده است که معماران آن برای ایجاد ارتباط بصری و هماهنگی و همگونی طرح با سایت ، که دارای قدمت و ارزش تاریخی برای آلمانیها می باشد ، از پنجره در اندازه ها و جاهای مختلف در نما استفاده کرده اند. این پنجره ها نور روز را با حالتهای مختلف د ر داخل بنا نشان می دهند.نکته جالب توجه تقابل دو عنصر بتن و شیشه است که توانسته به بهترین وجه در کنار هم قرار بگیرد واین یادآور طرحهای زیبای تادائو آندو است که می توان گفت در این مورد صاحب سبک است و خلوص فضایی بوجود آمده ، سادگی و بی پیرایگی و در عین حال زیبایی نما ، کانسپت نه چندان پیچیده وگویا و در کنار هم نشاندن استادانۀ مصالح سنگین مانند سنگ وبتن در کنار عنصر شفاف وپویایی مثل شیشه از ویژگیهای طرحهای آندو است.

اینجاست که میتوان جملۀ "ساده زیباست " را بیان کرد چرا که در آستانۀ هزارۀ سوم میلادی که ما با کشمکش های زبانهای گوناگون معماری روبرو هستیم و شاهد پیچیده ترین طرحها با پیچیده ترین محاسبات ، باز هم ذائقۀ درونی انسانها همچنان دست نخورده باقی می ماند.

 

() نظرات